The Powerful Me Coaching

 

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.

Don’t be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking.

Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice.

And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become.

Everything else is secondary.

—Steve Jobs

Job van Luyken

Co-Active Coach in ‘t Gooi e.o.

Dutch or English

Zo, u zoekt dus een Coach? Goed zo, dat is een prima eerste stap in uw behoefte om uw leven een andere draai te geven!


ThePowerful.Me is de website van Job van Luyken, bedoeld om achtergrond informatie te verschaffen over mij, en de manier en achtergronden van mijn coaching.


Ik zie het als roeping of mischien zelfs plicht om met mijn kennis, kunde, ervaring, inzicht en passie anderen te begeleiden. Begeleiden, bijstaan, duwen, trekken, gidsen, stimuleren, soms provoceren, ondersteunen, of wat dan ook nodig is, om iemand te laten slagen in het streven het leven te leiden zoals dat in het diepste van de persoon wordt gewenst. Daar aan te kunnen bijdragen en dit ook daadwerklijk te zien gebeuren is voor mij persoonlijk een super ervaring. Daar doe ik het voor!


Als coach ben ik mede gevormd door de opleiding vanuit het gerenommeerde CTI, de enige coachingsopleiding in Nederland die geaccrediteerd is door de ICF (the International Coaching Federation), maar uiteraard ook door mijn werk- en levenservaring.


Co-actief coachen gaat uit van de overtuiging dat alle verschillende aspecten van iemands leven – carrière, relatie, ontspanning, persoonlijke groei, financiën – met elkaar verbonden zijn en dat deze allemaal bijdragen aan een het uiteindelijke levensdoel dat jij nastreeft. Daarbij is het uitgangspunt dat alle mensen van nature creatief en vindingrijk en “heel” zijn. Oftewel, ze hebben alles in principe al in huis, vormen één compleet geheel en zijn in staat hun eigen antwoorden te vinden. Heel als in: je hoeft niet gerepareerd te worden. Het is aan mij, je coach, je te helpen bij het vinden van die, soms diep weggemoffelde antwoorden. Door vragen te stellen, te luisteren, je de ruimte te geven en te empoweren, in plaats van je vertellen wat je moet doen, te adviseren of instrueren.


Ik ben als coach niet meer of minder de gids die je reis naar nieuwe, onbekende en soms spannende horizonten begeleid en meebeleef. Niet zegt wat jij moet doen, maar juist iemand die kan helpen zelf de juiste antwoorden vinden, zodat je zelf gaat beseffen wat je zou kunnen, moeten en mogen doen. En je je leven, zakelijk en/of privé weer zou kunnen gaan leiden vanuit authenticiteit, je eigen normen en waarden, welbewust, meer ontspannen, en vreugdevoller.


Stuur mij e-mail